وب سایت صنایع سیما قفسه

Sima Ghafaseh ©

  قفسه نمایشگاهی


جزییات محصول: قفسه نمایشگاهی یک طرفه: 1-کارایی متفاوت برای انواع مشاغل 2-نصب سریع و آسان 3 - قرار گیری در زوایا و فاصله های مختلف 4-طبقات در عرض های 20 25 30 40 50 سانتیمتر 

قفسه خود ایستا سوپر مارکتی یکطرفه