وب سایت صنایع سیما قفسه

Sima Ghafaseh ©

ـ قفسه سوپری

قفسه خود ایستا 

قفسه توری

قفسه سوپر مارکتی یکطرفه

-کارایی متفاوت برای انواع مشاغل 

-نصب سریع و آسان

- قرار گیری در زوایا و فاصله های مختلف

-طبقات در عرض های 20 25 30 40 50 سانتیمتر 

قفسه سوپرمارکتی یکطرفه