وب سایت صنایع سیما قفسه

Sima Ghafaseh ©

قفسه فروشگاهی

ـ قفسه فروشگاهي

جزییات محصول: قفسه سوپر مارکتی دو طرفه: 1-کارایی متفاوت برای انواع مشاغل 2-نصب سریع و آسان 3- قرار گیری در زوایا و فاصله های مختلف 4-طبقات در عرض های 20 25 30 40 50 سانتیمتر 5-با سیستم نیمگرد تانتهایی 6-در طرح های جانبی متفاوت

:برچسب ها

قفسه سوپری قفسه مغازه قفسه هایپر مارکتی  قفسه نمایشگاهی قفسه سوپر مارکت دو طرف