وب سایت صنایع سیما قفسه

Sima Ghafaseh ©

قفسه سوپر مارکتی یکطرفه  


جزییات محصول: قفسه سوپر مارکتی یک طرفه: 1-کارایی متفاوت برای انواع مشاغل 2-نصب سریع و آسان 3- قرار گیری در زوایا و فاصله های مختلف 4-طبقات در عرض های 20 25 30 40 50 سانتیمتر 

قفسه سوپر مارکتی:سایر صفحات 


قفسه سوپری قفسه مغازه قفسه هایپر مارکتی  قفسه نمایشگاهی قفسه سوپر مارکت دو طرفه