وب سایت صنایع سیما قفسه

Sima Ghafaseh ©

قفسه دیواری

جزییات محصول: قفسه دیواری: 1-کارایی متفاوت برای انواع مشاغل 2 3- قرار گیری در زوایا و فاصله های مختلف در عرض های مختلف ، 

نصب سریع و آسان

کاربرد و کلمات مرتبط با محصول:

قفسه دیواری , سیما قفسه, قفسه سوپری , قفسه نصبی, قفسه کم جا , قفسه کم حجم ,قفسه مغازه

قفسه     قفسه مغازه

قفسه دیواری