وب سایت صنایع سیما قفسه

Sima Ghafaseh ©

انواع استند رومیزی

-کارایی متفاوت برای هر شغل -در طرحهای جانبی متفاوت -قرار گیری طبقات در فاصله ها و زوایا مختلف

انواع استند شامل استند گردون 3 طبقه رومیزی

استند سبدی سه طبقه

استند جا مجله ای

استند جای کاتالوگ

وساخت انواع استند سفارشی

استند طبقاتی گردون رومیزی

استند سبدی سه طبقه

استند جای مجله و جای کاتالوگ

استند روزنامه؛استند رومیزی