وب سایت صنایع سیما قفسه

Sima Ghafaseh ©

تجهیزات سوپر مارکتی و هایپر مارکتی

قفسه سوپرمارکت یکطرفه  


ـ قفسه سوپر مارکتی یکطرفه  


جزییات محصول: قفسه سوپر مارکتی یک طرفه: 1-کارایی متفاوت برای انواع مشاغل 2-نصب سریع و آسان 3- قرار گیری در زوایا و فاصله های مختلف 4-طبقات در عرض های 20 25 30 40 50 سانتیمتر 

جزییات بیشتر 


قفسه نمایشگاهی

                

 


قفسه وسط فروشگاهی دوطرفه


ـ قفسه هایپرمارکتی

جزییات محصول: قفسه هایپر مارکتی دو طرفه: 1-کارایی متفاوت برای انواع مشاغل 2-نصب سریع و آسان 3- قرار گیری در زوایا و فاصله های مختلف 4-طبقات در عرض های 20 25 30 40 50 سانتیمتر 5-با سیستم نیمگرد انتهایی 6-در طرح های جانبی متفاوت

 جزییات بیشتر 
 قفسه تمام گرد - قفسه مدل کیکی

قفسه مدل کیکی  دارای طبقات با قابلیت تغییر ارتفاع

قفسه کیکی - قفسه دایره ای

استن ایستاده جای حبوبات و چیپس و پفک

استند جای حبوبات و کرانچيپسي

استند دو طرفه استند حای حبوبات دوطرفه و یک طرفهقفسه سوپر مارکتي


  قفسه سوپر مارکتي

سايز متوسط

جزییات محصول: قفسه سوپر مارکتی دو طرفه: 1-کارایی متفاوت برای انواع مشاغل 2 3- قرار گیری در زوایا و فاصله های مختلف-نصب سریع و آسان
قفسه دیواریقفسه دیواری

جزییات محصول: قفسه دیواری: 1-کارایی متفاوت برای انواع مشاغل 2 3- قرار گیری در زوایا و فاصله های مختلف-نصب سریع و آسان


  جزییات بیشتر  

استـند های فروشگاهی


استـند های فروشگاهی

جزییات محصول استـند های فروشگاهی : در سایزهای کوچک و بزرگ قابلیت استفاده از کفی توری -و همچنین     


جزییات بیشتر